Στη «Διαύγεια», η ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ιταλική εταιρία “Manuel Picardi Consulting Services-Παροχή Υπηρεσιών” με έδρα το Μιλάνο για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης

Tο κόστος του συμβούλου ανέρχεται στις 14.880 ευρώ και το σχετικό παραδοτέο θα παραδοθεί εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Το παραδοτέο θα βοηθήσει τη σχετική επιτροπή που έχει συσταθεί από το υπουργείο Υποδομών.

Όλες οι αλλαγές που περιμένουμε για το σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης μάλλον θα εφαρμοστούν από το νέο έτος όπως όλα δείχνουν.

Η ανάθεση