“… Δείτε, μας τρομάζει το γεγονός ότι η πολιτεία θεσπίζει, μέσω κορονοϊού, φωτογραφικές διατάξεις, για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτών και εκπαιδευτών… Γιατί αυτό εκτός του ότι δημιουργεί σχολές δύο ταχυτήτων, προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα και είναι αντίθετο με την αρχή της ισονομίας και της ισοπολιτείας!

Και μας τρομάζει δυο φορές ότι στην συγκεκριμένη απόφαση, φαίνεται ότι συμμετείχε και ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προτάσσοντας συμφέροντα προσώπων και ορισμένων σχολών, σε αντίθεση με τις ανάγκες των εκπαιδευτών οδήγησης των πολιτών και της δημόσιας υγείας…”