Το Υπουργείο Μεταφορών με συνέπεια στις εξαγγελίες του προχώρησε σε ακόμη μία ρύθμιση για την βελτίωση των υπηρεσιών του προς του πολίτες.

Με εγκύκλιο του βάζει τις βάσεις για την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης εκτύπωσης και της φωτογραφίας που απαιτούνται για οποιαδήποτε διαδικασία που έχει σχέση με την άδεια οδήγησης και την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης από Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτό σημαίνει λιγότερες επισκέψεις στις υπηρεσίες μεταφορών και λιγότερος χρόνος της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

Με τις διατάξεις της νέας κ.υ.α Δ30/A3/99139  τροποποιείται η κ.υ.α. 18623/2372/2008 (Β΄ 1697) αναφορικά με τη θέσπιση της δυνατότητας:

  • Ηλεκτρονικής υποβολής από τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση άδειας οδήγησης, σε
    εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, της φωτογραφίας και της υπογραφής τους σε ψηφιακή μορφή, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 18623/2372/2008
  • Ηλεκτρονικής αποστολής από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όλων των εκτυπώσιμων στις άδειες οδήγησης στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής και ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
  • Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο ότι οι διατάξεις της νέας αποφάσεως τίθενται σε εφαρμογή μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και
    Μεταφορών περί θέσεως σε λειτουργία του απαιτούμενου Πληροφοριακού Συστήματος.