Στα πλαίσια της γενικής αναθεώρησης του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης το Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε απόφαση σύστασης ομάδας εργασίας για την επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

Για να μην ξεχνάμε παρόμοια επιτροπή συστήθηκε και το 2008 που παρέδωσε το έργο της το 2011 αλλά τα βιβλία δεν βγήκαν ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα πραγματοποιηθεί έργο που θα εξαρτηθεί από την επάρκεια των μελών της επιτροπής.

Η απόφαση αναφέρει:

Συστήνουμε και συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση της ύλης και των
ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, που ανήκουν στον γενικό πληθυσμό και στις ειδικές κατηγορίες.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι:

Η προσαρμογή ή/και συμπλήρωση – επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των
ακόλουθων εγχειριδίων επιμόρφωσης υποψήφιων οδηγών:

  • Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών μοτοσυκλετών.
  • Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων.
  • Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών φορτηγών.
  • Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών λεωφορείων.

λαμβάνοντας υπ’οψιν την εξέλιξη της τεχνολογίας, την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την όσο το δυνατόν καλύτερη και εκτενέστερη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών.

Η Ομάδα Εργασίας :
1) Θα συντάξει τα απαραίτητα κείμενα για δύο (2) κατηγορίες υποψήφιων οδηγών : α)γενικός πληθυσμός και

β)ειδικές κατηγορίες.

2) Σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Ευγενίδου θα φροντίσει για την
επιμέλεια, ώστε τα τελικά κείμενα να είναι έτοιμα προς εκτύπωση.

3) Έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες οφείλουν, στα πλαίσια της διευκόλυνσης εκτέλεσης του έργου της, να της παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

4) Θα παραδώσει τα τελικά κείμενα για τις δύο (2) κατηγορίες της παρ. (α) μέσω του συντονιστή της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30), εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σύστασης και συγκρότησής της.

5) Θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται:

1. τον Ιωάννη Γκόλια, Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

2. τον Μιχάλη Μεταξά, Επιμελητή Εκδόσεων

3. την Αγγελική Καραστέργιου του Γεωργίου , υπάλληλο που υπηρετεί στο Ιδ. Γραφείο του
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

4. τον Ευστράτιο Γεωργιόπουλο του Βασιλείου, υπάλληλο με Α΄ βαθμό , ειδικότητας ΠΕ
Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Ασφάλειας της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30)

5. τον Ανδρέα Λάτσινο του Γεωργίου, υπάλληλο με Α΄ βαθμό , κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που
υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικού
Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)

6. την Παναγιώτα Λουΐζου, Πρόεδρο Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημών Λογοπαθολόγων –
Λογοθεραπευτών Ελλάδος

7. τον Σίμψη Κωνσταντίνο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος

8. τον Χαρμπή Παναγιώτη, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών
Οδήγησης Χρέη Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί : ο Γκόλιας Ιωάννης