Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τα Οδικά Τροχαία
Ατυχήματα με σωματικές βλάβες, έτους 2019 καθώς και την εξέλιξή τους κατά τη δεκαετία 2010- 2019.

Ι. Ανάλυση έτους 2019
Κατά το έτος 2019, συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα 10.712 οδικά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2018 που είχαν συμβεί 10.737 ατυχήματα (Πίνακας 1).
Ο συνολικός αριθμός των παθόντων στα οδικά τροχαία ατυχήματα για το έτος 2019 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2018 (13.690 το 2019, έναντι 13.849 το 2018) (Πίνακας 1).

Αναλυτικότερα, από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων το 2019,
κατεγράφησαν 688 νεκροί, 652 βαριά τραυματίες και 12.350 ελαφρά τραυματίες, έναντι 700
νεκρών, 727 βαριά τραυματιών και 12.422 ελαφρά τραυματιών το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7%, 10,3% και 0,6% αντίστοιχα (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Από το σύνολο των 688 νεκρών, το 68,3% αφορούσε οδηγούς, το 10,6% μεταφερόμενους επιβάτες και το 21,1% πεζούς. Η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν 84,3% και 15,7% αντίστοιχα (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ( 2019 )