Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών με τίτλο “Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” που εμπεριέχει πολλές διατάξεις για τις άδειες οδήγησης, τις σχολές οδηγών και τους εκπαιδευτές οδήγησης.

Στο άρθρο 55 με τίτλο “Αίτηση συνταξιοδότησης από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών” περιλαμβάνεται διάταξη η οποία αναφέρει ότι,

“Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, δεν
απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για περιορισμό των
κατηγοριών Cl, ClE, C, CE, Dl, DlE, D και DE. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί
τη συνέχιση της απασχόλησής του ως εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, τούτο δηλώνεται
στην αίτηση συνταξιοδότησής του.”

με αυτή την διάταξη θα έχουν την δυνατότητα οι εκπαιδευτές οδήγησης να συνεχίσουν να εργάζονται παρά την αίτηση συνταξιοδότησης τους. Παρόμοια διάταξη είχε ψυφιστεί και για τους ιδιοκτήτες ΕΔΧ (ΤΑΞΙ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2020  του ΕΦΚΑ, εάν μετά την 28/2/2020 συνέχισε να εργάζεται με υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ (ανεξαρτήτως εάν μεσολάβησε διακοπή της εργασίας από 1.3.2020), το ακαθάριστο μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξής του μειώνεται κατά 30%.