Δείτε όλη την συνεδρίαση και την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων.