Ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου 2021, η διαδικασία ψήφισης του νέου νομοσχεδίου, “Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” που με το άρθρο 54 τροποποιεί τις ισοδυναμίες της άδειας οδήγησης.

Συγκεκριμένα για τις άδειες οδήγησης Β κατηγορίας πλέον ισχύει η παρακάτω ισοδυναμία:

 • Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής
  προϋποθέσεις :
  ί.    κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
  ί ί . συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών .
 • Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας A1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  ί .  κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
  ii.  συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
  ίίί. υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων.

Αναμένεται μόνο η θέσπιση της διαδικασίας για την προσθήκη στις ήδη υφιστάμενες άδειες οδήγησης, της παραπάνω ισοδυναμίας.