Στις 3 Μαρτίου εκπαιδευτές του ν. Θεσπρωτίας με έγγραφο τους ενημέρωσαν το επιμελητήριο Θεσπρωτίας και αυτό με την σειρά του στις 12 Μαρτίου τους Υπουργούς οικονομικών και Ανάπτυξης, κ. Σταικούρα και κ. Γεωργιάδη αντίστοιχα για τις «Ιδιαιτερότητες κλάδου επιχειρήσεων Εκπαιδευτών Οδήγησης & ικανοποίηση δίκαιου
Αιτήματός τους ».

Στο έγγραφο τους αναλύουν με λιτό και περιεκτικό λόγο την ιδιαιτερότητα που έχει ο κλάδος σε σχέση με την επιστρεπτέα προκαταβολή και καταλήγουν στο έγγραφο με την παρακάτω παράγραφο:

“Ιδιαίτερα, σας παρακαλούμε, αφενός να μην υπάρξει εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2020 έναντι 2019), κατ’ εξαίρεση, του κλάδου εκπαιδευτών σχολών οδήγησης (ΚΑΔ 85.53.11.00) για την επιλογή τους κι ένταξή τους σε χρηματοδοτικές δράσεις ενίσχυσης και αφετέρου να τους δοθεί άμεσα η δυνατότητα επανυποβολής αιτημάτων σε ήδη προκηρυχθείσες δράσεις ή την προκήρυξη ενισχυτικής δράσης μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.”

Όπως έγινε γνωστό με δηλώσεις του κ. Σταικούρα ο κάδος των σχολών οδηγών θα εξαιρεθεί από το κριτήριο του τζίρου στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7.

Μπράβο στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτών.

Έγγραφο εκπαιδευτών Θεσπρωτίας

Έγγραφο επιμελητηρίου Θεσπρωτίας