Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παρατείνει την ισχύ των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, των οποίων η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο οικείο έντυπο, είναι εντός του χρονικού διαστήματος από 01.09.2020 έως και 30.06.2021 κατά δέκα μήνες.

Η εγκύκλιος