Για μία ακόμη ημέρα είναι αποκλεισμένο το μηχανολογικό Ηρακλείου. Οι εκπαιδευτές του Ηρακλείου δεν κάνουν πίσω μέχρι την οριστική λύση του θέματος.

Αυτήν την στιγμή βρίσκονται σε διαβούλευση οι σύλλογοι των εξεταστών, των εκπαιδευτών και η Περιφέρεια για λύση και εκτόνωση του θέματος.