Όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να αναγραφεί στην άδεια οδήγησης του η ομάδα αίματος του.

Η διαδικασία είναι απλή, γίνεται μία φορά και για όποιον επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματος του (στοιχεία διευκόλυνσης περίθαλψης στα τροχαία  ατυχήματα) απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το  οποίο να  προκύπτει αυτή (π.χ Πιστοποιητικό Δημόσιου  Νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού).

drilicΗ καταχώρηση της ομάδας αίματος θα γίνει στην περιοχή 14 της άδειας οδήγησης.