Από 19 Ιανουαρίου 2013, εφαρμόστηκε νέο υπόδειγμα για την άδεια οδήγησης. Στην PEIΕυρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλά υποδείγματα πριν από αυτήν την ημερομηνία και πολλές φορές γεννούνται ερωτήματα σε σχέση με την ισχύ αυτών των αδειών οδήγησης.

Τι ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ισχύς αδειών οδήγησης) του πδ 51 (ΦΕΚ

 1. Οι άδειες οδήγησης που έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα (το έντυπο είναι μετά την 19η Ιανουαρίου 2013) έχουν ισχύ: 
 • Οι κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α , Β1, Β (δίκυκλο, αυτοκίνητο)
  • 15 έτη από την ημέρα που έχουμε επιτύχει σε πρακτικές εξετάσεις οδήγησης ανάλογα την κατηγορία και έως 65 ετών
  • 15 έτη από την ημέρα της ανανέωσης και έως 65 ετών
 • Οι κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE (φορτηγά, λεωφορεία)
  • 5 έτη από την ημέρα που έχουμε επιτύχει σε πρακτικές εξετάσεις οδήγησης και έως 65 ετών
  • 15 έτη από την ημέρα της ανανέωσης και έως 65 ετών
 • Όλες οι κατηγορίες
  • Από την ηλικία των 65 ετών και έως τα 80 η ισχύς είναι τρία έτη
  • από την ηλικία των 80 και μετά η ισχύς είναι δύο έτη
 • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος, για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης
 1. Παλιές άδειες οδήγησης (το έντυπο έχει εκδοθεί πριν την 19η Ιανουαρίου 2016) έχουν ισχύ: 
 • Μέχρι την λήξη ισχύος τους αν λήγουν πριν την 19η Ιανουαρίου 2033
 • Μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2033 αν δεν έχει λήξει
 • Η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για όλων των ειδών, έντυπα άδειών οδήγησης (Πράσινες, κόκκινες, παλιά καρτελάκια κλπ)
 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί άδεια οδήγησης σε νέο έντυπο τότε γίνετε εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις 
 1. Η διαδικασίες ανανέωσης και αντικατάστασης είναι ίδιες και για τα παλιά έντυπα και για τα καινούργια .

 

Αλλαγή χώρας κατοικίας εντός Ε.Ε.

Όταν μετακομίσουμε σε άλλη χώρα Ευρωπαϊκής ’Ένωσης ή τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, τότε:

 • Αν έχουμε άδεια οδήγησης σε έντυπο που έχει χορηγηθεί μετά την 19η Ιανουαρίου 2016 δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμία ενέργεια
 • Αν έχουμε άδεια οδήγησης σε έντυπο που έχει χορηγηθεί πριν 19η Ιανουαρίου 2016 τότε εντός δύο ετών από την ημέρα που αποκτήσαμε την κανονική διαμονή στο κράτος πρέπει να αλλάξουμε την άδεια οδήγησης εκτός αν λήγει νωρίτερα.

Αντιστοίχιση κατηγοριών

Μέχρι να αλλάξουν όλες οι άδειες οδήγησης με νέα έντυπα θα κυκλοφορούν παλιές και καινούριες άδειες.

Έχουν όμως διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το υπόδειγμα.

Η αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών ή υποκατηγοριών άδειας οδήγησης, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες από 19/1/2013 διατάξεις, καθορίζεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων τα οποία επιτρέπεται να οδηγούνται από τον κάτοχο συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης και την ηλικία των κατόχων, ως εξής:

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1263/ΕΟΚ ή προγενέστερες διατάξεις Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
Α A
Β Β
Γ C
Δ D
Ε ΒΕ, CE, DE
Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ τηρουμένων των ηλικιών του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Α1 ή Α με κωδικό 72 A1
Α σταδιακής πρόσβασης Α2
A A
Β1 ή Β με κωδικό 73 Β1
Β Β
Γ1 ή Γ με κωδικό 74 C1
Γ C
Δ1 ή Δ με κωδικό 75 D1
Δ D
Β+Ε ΒΕ
Γ1+Ε ή Γ+Ε με κωδικό 76 C1E
Γ+Ε CE
Δ1+Ε ή Δ+Ε με κωδικό 77 D1E
Δ+Ε DE

Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοιχούν στην κατηγορία ΑΜ του νέου υποδείγματος και για να ισχύουν πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο έντυπο.

AM