Το Υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, δημιούργησε μία σελίδα για την εκμάθηση της χρήσης ψηφιακού ταχογράφου, για οδηγούς και ελεγκτές.

Η σελίδα είναι στα αγγλικά και ισπανικά και προσομοιώνει την λειτουργία ενός ψηφιακού ταχογράφου.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα εδώ