Ο νέος νόμος όπως ψηφίστηκε στην Βουλή, με τις χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες.

Ο  νόμος αναμένετε να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου.

Η ισχύς του νόμου είναι από την δημοσίευση στο ΦΕΚ και οι άμεσες αλλαγές που φέρνει είναι:

  1. Από την ισχύ του νόμου και έως τέλη Μαΐου οι πρακτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου (παράγραφος β, του άρθρου 15).
  2. Οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια την ίδια ημέρα.
  3. Από την δημοσίευση του (Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019) οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από έναν εξεταστή (παράγραφος 2α, του άρθρου 10).
  4. Ο παριστάμενος εκπαιδευτής δεν θα ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαίδευσε τον υποψήφιο οδηγό (παράγραφος 2β, του άρθρου 10).
  5. Οι ανανεώσεις των αδειών οδήγησης δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο δύο μήνες πριν την λήξη της άδειας οδήγησης (παράγραφος 3, του άρθρου 11).
  6. Δίνατε η δυνατότητα στις ανανεώσεις των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE να δηλωθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία θέλει ο κάτοχος ανάμεσα στην ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημέρα λήξης της άδειας οδήγησης.
  7. Τα παράβολα των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ορίζονται σε 15 € και αποδίδονται στις Περιφέρειες.

Εκτιμούμε ότι θα υπάρξει καθολική αποχή των εξεταστών από 1 Μαρτίου 2019, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Το Υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να εκδώσει αρκετές εγκυκλίους για διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του νέου Νόμου.

Από την ημέρα που θα υπάρξουν εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης θα λυθεί και το πρόβλημα των πρακτικών εξετάσεων με πολύ λιγότερα απασχολούμενα άτομα.

Περιμένουμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε.

Ο νέος Νόμος