Η νέα άδεια οδήγησης που ισχύει από 19/1/2013, έχει διάφορους κωδικούς και στοιχεία. Παρακάτω σε ένα επεξηγηματικό υπόδειγμα αποκρυπτογραφούμε αυτούς τους κωδικούς.

Στην περιοχή με κωδικό 12 καταχωρούνται και όλοι οι περιορισμοί που μπορεί να έχει μία άδεια οδήγησης.

Οι κωδικοί της άδειας οδήγησης για την περιοχή 12