Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Μεταφορών όταν κάποιος κάτοχος άδειας οδήγησης άνω των 74 ετών θέλει να κάνει ανανέωση της άδειας οδήγησης τότε πρέπει να καταθέσει έναν φάκελο με δικαιολογητικά στην υπηρεσία μεταφορών της περιοχής κατοικίας του.

Μπορεί δε να καταθέσει για αναθεώρηση το δίπλωμα του μόνο στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών πριν την λήξη του.

Στο διάστημα αυτό των δύο μηνών θα έπρεπε να δώσει πρακτικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επειδή όμως δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να ολοκληρωθεί μία διαδικασία συνήθως υπάρχει η διαδικασία των παρατάσεων.

Κάνουμε το εύκολο δύσκολο

Καταθέτει λοιπόν ο ενδιαφερόμενος δύο μήνες πριν την λήξη του διπλώματος αίτηση για αναθεώρηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα αν δεν δώσει πρακτικές εξετάσεις για να οδηγεί κάνει νέα αίτηση προς την υπηρεσία μεταφορών για να πάρει παράταση η ισχύς της άδειας οδήγησης για 5 μήνες από την αρχική ημερομηνία αίτησης αναθεώρησης.

Αν στο διάστημα αυτό δεν δώσει πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, ξανακάνει αίτηση για να πάρει παράταση της παράτασης

Αν δώσει πρακτικές εξετάσεις οδήγησης και αποτύχει παραδίδει την παράταση και δεν μπορεί να οδηγεί.

Αν δώσει πρακτικές εξετάσεις και επιτύχει για να οδηγεί θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση για να πάρει βεβαίωση για να οδηγεί για το διάστημα έως να εκδοθεί το δίπλωμα του αλλά μόνο εντός Ελλάδας.

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι να επιβαρύνονται οι υπηρεσίες με ανούσιες εργασίες και να ταλαιπωρούνται οι ενδιαφερόμενοι για μία τόσο απλή διαδικασία την αναθεώρηση της άδειας οδήγησης.

Σκεφθείτε, αίτηση, πρωτόκολλο, ανάθεση σε υπάλληλο, έλεγχος δικαιολογητικών, έκδοση διοικητικής πράξης για τι αυτονόητο.

Τι θα μπορούσε να γίνει;

Προφανώς μηχανογράφηση. Όλες οι διαδικασίες θα μπορούσαν να μηχανογραφηθούν και να γλυτώσουμε εργατώρες και χρήματα.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών. Αφού γνωρίζουμε την επόμενη φάση κάθε διαδικασίας θα μπορούσε με την ολοκλήρωση κάθε φάσης να εκδίδεται αυτόματα η επόμενη χωρίς νέα αίτηση και νέα προσέλευση.

Συγχώνευση διαδικασιών. Ανάλυση και συγχώνευση ή κατάργηση περιττών διαδικασιών και δικαιολογητικών όπως φωτοτυπία διπλώματος, επιστροφή ληγμένων βεβαιώσεων, επιστροφή ληγμένου διπλώματος, υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις για το κάθε τι.

Τεχνολογίες WEB. Θα μπορούσε σήμερα όλα να γίνονται με τεχνολογίες απομακρυσμένες. Δείτε τι κάνουν στην Κύπρο

Ας ελπίσουμε ότι κάποιος που έχει επάρκεια στην διαχείριση καταστάσεων να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα και αυτό θα το καταλάβουμε από την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

Και να μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να παράγει αγαθά για τους πολίτες.