ΘΕΜΑ: Περί προστίμων Κ.Ο.Κ.

Είναι η πλειοδοσία για τα πρόστιμα που ορίζει ο ΚΟΚ, υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας;
Ζούμε μερικές ακόμη στιγμές καθημερινής τρέλας που βλέπεις μόνο στην χώρα μας!
Έχουν επιδοθεί όλοι σε μια αντιπαράθεση «άνευ ουσίας και άνευ σημασίας» σε σχέση με το
ύψος των προστίμων του ΚΟΚ. Η οποία δεν έχει καμία σημασία, ούτε επιτελεί την οιανδήποτε
υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.
Για μας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, το κάθε πρόστιμο που επιβάλλεται, για την παράβαση κανόνων κάποιου χρήστη στην ΚτΚ, πρέπει να συνοδεύεται ΚΑΙ με επανένταξη ΚΑΙ με κοινωνική εργασία!
Ήτοι:
– Υποχρέωση του παραβάτη να παρακολουθήσει μαθήματα επικαιροποίησης και επανένταξης σεπιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης
– Κοινωνική εργασία (ανάλογα με την παράβαση)
– Και χρηματικό πρόστιμο (που θα ορίσει η ίδια η ΚτΚ)
Αν μας ενδιαφέρει όντως μια ασφαλής κοινωνία, ο κάθε νομοθέτης που αφουγκράζεται την
ΚτΚ, πρέπει προς τα εκεί να κινηθεί… (βλ. Θέσεις)

Το δελτίο τύπου περί προστίμων