Το κείμενο που ακολουθεί είναι μία ελεύθερη μετάφραση από την ιστοσελίδα https://www.gov.uk για το πως μπορεί κάποιος να γίνει εξεταστής οδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να γίνετε εξεταστής οδήγησης πρέπει:

 • να έχετε άδεια οδήγησης Ηνωμένου Βασιλείου ή ΕΕ συνεχώς για τα τελευταία 4 χρόνια,
 • να μην έχετε πάνω από 3 ποινές στην άδεια,
 • να είστε 24 ετών ή μεγαλύτεροι,

Πρέπει να έχετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Α για να υποβάλετε αίτηση για κενή θέση όπου χρειάζονται εξεταστές μοτοσικλετών ταχείας εξέτασης.

Δεν χρειάζεται να είστε εκπαιδευτής οδήγησης για να γίνετε εξεταστής οδήγησης.

 Αίτηση για δουλειά

Οι εξεταστές οδήγησης απασχολούνται από την Υπηρεσία Αδειών Οδήγησης και Αδειών Οχημάτων, η οποία είναι εκτελεστική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών.

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην ιστοσελίδα της δημόσιας διοίκησης για την θέση εργασίας εξεταστή οδήγησης όταν γίνει προκήρυξη.

 Ειδοποιήσεις κενής θέσης

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν διαφημίζονται κενές θέσεις, μπορείτε να:

 • εγγραφείτε για ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • ακολουθήστε τη σταδιοδρομία του Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων στο Twitter
 • ακολουθήστε τη σταδιοδρομία του Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων στο Facebook

Αφού έχετε υποβάλει αίτηση

Η διαδικασία πρόσληψης φροντίζει να αξιολογηθείτε προσεκτικά και να δοθεί η σωστή εκπαίδευση.

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις παρακάτω αξιολογήσεις:

 • τεστ κρίσης κατάστασης
 • αξιολόγηση συμπεριφοράς οδήγησης
 • ικανότητα οδήγησης

Θα μπείτε στον μια λίστα ικανοτήτων και θα λάβετε μια προσφορά εργασίας εάν περάσετε και τα 3 στάδια. Στη συνέχεια, θα λάβετε εκπαίδευση για να μάθετε πώς να διεξάγετε δοκιμασίες οδήγησης.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων δεν μπορεί να εγγυηθεί μια εργασία ακόμα κι αν περάσετε και τα 3 στάδια. Θα παραμείνετε στην λίστα για 12 μήνες. Μετά από αυτό, θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση αν γίνει προκήρυξη σε περισσότερες κενές θέσεις εργασίας και να περάσετε ξανά τις αξιολογήσεις.

 Tεστ κρίσης

Θα έχετε στη διάθεσή σας διάφορα σενάρια διαχείρισης εργασίας με διάφορες πιθανές απαντήσεις για κάθε μία από αυτές. Πρέπει να αξιολογήσετε πόσο αποτελεσματική θα ήταν κάθε απάντηση στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Επιτρέπεται μόνο μία προσπάθεια στο τεστ.

Ο Οργανισμός Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων δεν μπορεί να σας δώσει εποικοδομητική κριτική σχετικά με το αποτέλεσμά σας λόγω του υψηλού αριθμού των ατόμων που παίρνουν το τεστ.

 Τεστ αξιολόγησης συμπεριφοράς

Θα πρέπει να κάνετε μερικές ασκήσεις ρόλων με βάση:

 • την εξυπηρέτηση πελατών
 • ομαδική εργασία
 • επικοινωνία και γραπτή ικανότητα

Αυτά δοκιμάζουν τις βασικές ικανότητες του ρόλου, οι οποίες θα περιγράφουνε στο προφίλ ρόλων.

Κάντε την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης.

Στη συνέχεια, πρέπει να περάσετε μια αξιολόγηση οδήγησης αυτοκινήτου – και μια αξιολόγηση οδήγησης μοτοσικλέτας αν έχετε υποβάλει αίτηση για μια θέση εξεταστή μοτοσικλετών.

 Προετοιμασία για την αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι αυστηρότερη από μια δοκιμασία οδήγησης και πρέπει να οδηγείτε σε υψηλότερο επίπεδο.

Αποκτήστε εκπαίδευση από οργανισμούς που ειδικεύονται στην προηγμένη εκπαίδευση οδηγών για να σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε στο πρότυπο.

Μπορείτε να αγοράσετε τον Επίσημο οδηγό του Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων για οδήγηση – τις βασικές δεξιότητες και τον επίσημο οδηγό του Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων για καλύτερη οδήγηση, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις βασικές τεχνικές οδήγησης, όπως την προσπέραση με ασφάλεια, την αμυντική οδήγηση και τους ελιγμούς.

 Πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση

Παίρνετε την αξιολόγηση σε ένα μισθωμένο αυτοκίνητο. Έτσι ώστε ο κάθε υποψήφιος να έχει την ίδια ευκαιρία να οδηγήσει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Έχετε το χρόνο να εξοικειωθείτε με το όχημα πριν αξιολογηθείτε.

Πρέπει να περάσετε ένα τεστ όρασης πριν αρχίσει η αξιολόγηση. Το υπόλοιπο της αξιολόγησης δεν θα προχωρήσει εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε μια πινακίδα αριθμών από 20 μέτρα.

 Πώς λειτουργεί η αξιολόγηση

Η οδήγηση θα διαρκέσει τουλάχιστον 60 λεπτά. Θα πρέπει να δείξετε στον εξεταστή όλα τα παρακάτω:

 • εξειδικευμένος χειρισμός των χειριστηρίων
 • χρήση σωστής οδικής διαδικασίας
 • πρόβλεψη των ενεργειών άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και λήψη κατάλληλων μέτρων
 • σωστή κρίση της απόστασης, της ταχύτητας και του συγχρονισμού
 • εξέταση για την ευκολία και την ασφάλεια των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου
 • οδήγηση με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο

Θα οδηγείτε σε ποικίλες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοδρόμων ή διπλών οδών, όπου είναι δυνατόν.

 Ελιγμοί

Πρέπει να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε όλους τους παρακάτω χειρισμούς:

 • να μετακινηθείτε ευθεία ή υπό γωνία
 • να ξεπεράσετε, να συναντήσετε ή να περάσετε τη διαδρομή άλλων οχημάτων
 • να στρίψτε αριστερά και δεξιά σε γωνίες
 • να σταματήστε το όχημα σαν να βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 • να οδηγήσετε με όπισθεν  και παρκάρετε σε περιορισμένα ανοίγματα προς τα δεξιά και προς τα αριστερά
 • να παρκάρετε με όπισθεν το όχημα στο χώρο πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο
 • να  παρκάρετε με όπισθεν σε χώρο στάθμευσης
 • γυρίστε το όχημα προς τα αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τον μοχλό προς τα  εμπρός και πίσω.

 Ανεξάρτητη οδήγηση

Πρέπει να οδηγείτε χωρίς οδηγίες από τον εξεταστή για περίπου 10 λεπτά. Πρέπει να ακολουθήσετε:

 • πινακίδες κυκλοφορίας
 • μια σειρά κατευθύνσεων που σας έχουν δοθεί πριν ξεκινήσετε
 • ένας συνδυασμός και των δύο

 Σχόλια

Θα σας ζητηθεί να δώσετε μια σύντομη συνομιλία ενώ οδηγείτε. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πράγματα όπως:

 • τις παρατηρήσεις σας
 • πώς αποδίδετε προτεραιότητα στον κίνδυνο και σχεδιάζετε τις απαντήσεις σας

Δεν πρέπει να υπάρχει πτώση στην απόδοση της οδήγησης σας ενώ μιλάτε.

Μετά την οδήγηση σας θα σας ζητηθούν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την οδήγηση σας.

Περάστε τους ελέγχους σχετικά με την προϋπηρεσία σας

Πρέπει να δώσετε ορισμένες πληροφορίες για έλεγχο προϋπηρεσίας. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • ενισχυμένο έλεγχο ποινικού μητρώου
 • ένα ερωτηματολόγιο υγείας για να βεβαιωθούμε ότι είστε κατάλληλοι για τη δουλειά
 • υποχρεωτικοί έλεγχοι δημόσιας υπηρεσίας

Θα σας γίνει μια προσφορά εργασίας εάν περάσετε αυτούς τους ελέγχους.

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξεταστή οδήγησης

Η εκπαίδευσή σας θα καλύπτει τα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε εξετάσεις οδήγησης.

Η εκπαίδευση συνήθως διαρκεί 5 εβδομάδες. Θα κάνετε κάποιες από αυτές στο κέντρο δοκιμών οδήγησης και κάποια σε ένα από τα περιφερειακά κέντρα εκμάθησης της υπηρεσία Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων .

Θα σας πληρώσουνε τον μισθό του εξεταστή οδήγησης πλήρους απασχόλησης ενώ κάνετε την εκπαίδευση.

 Εκπαίδευση στο κέντρο εκμάθησης οδήγησης

Θα βρίσκεστε στο κέντρο εκμάθησης οδήγησης για τις πρώτες 2 εβδομάδες. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία:

 • να γνωρίσετε τους συναδέλφους σας
 • να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον
 • να μάθετε τις διαδρομές οδήγησης
 • να καθίσετε σε τεστ οδήγησης που εκτελούνται από εξεταστές οδήγησης

Θα έχετε καθοδήγηση από έναν από τους συναδέλφους σας για θέματα όπως:

 • συνάντηση υποψηφίων στην αίθουσα αναμονής
 • πραγματοποιώντας ελέγχους όρασης
 • ποια επιλογή λέξεων πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του τεστ οδήγησης
 • εκμάθηση των οδικών δοκιμών οδήγησης

 Εκπαίδευση σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης

Θα κάνετε το υπόλοιπο της εκπαίδευσής σας σε ένα από τα περιφερειακά κέντρα κατάρτισης του Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων:

 • Άβονμαουθ (Μπρίστολ)
 • Μπίσοπμπριγκς (Γλασκόβη)
 • Κάρντιγκτον (Μπέντφορντ)
 • Τσάντερτον (Μάντσεστερ)
 • Γκόσφορντ (Νιούκασελ)

Μπορείτε να ταξιδέψετε σε αυτό κάθε μέρα, ή ο Οργανισμός Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων θα σας παρέχει κατάλυμα.

Ενώ βρίσκεστε στο περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, θα:

 • να αναπτύξετε τις ικανότητές σας οδήγησης σε σταθερά υψηλά επίπεδα
 • Μάθετε πώς να ελέγχετε ένα τεστ οδήγησης
 • Μάθετε πώς να αξιολογείτε το τεστ οδήγησης

 Ως εξεταστής οδήγησης

Θα αρχίσετε να εργάζεστε ως εξεταστής οδήγησης στο κέντρο οδήγησης που επιλέξατε όταν ολοκληρώσατε επιτυχώς την εκπαίδευση.

Θα είστε σε δοκιμαστική περίοδο για 9 μήνες.

Θα σας παρακολουθεί τακτικά ο  μάνατζερ σας, ενώ βρίσκεστε στην περίοδο δοκιμαστικής περιόδου. Ακόμη και όταν τελειώσετε την περίοδο δοκιμαστικής περιόδου, θα συνεχίσει να σας παρακολουθεί για να βεβαιωθεί ότι τηρείτε τα ίδια υψηλά πρότυπα.

 Μια συνηθισμένη μέρα

Κάθε μέρα θα εκτελείτε μια σειρά τεστ οδήγησης – το καθένα με τις ίδιες προδιαγραφές. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες για τους εξεταστές οδήγησης που εκτελούν τεστ οδήγησης και θα χρησιμοποιήσετε ότι μάθατε στην εκπαίδευσή σας.

Θα βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί πληρούν τα εθνικά πρότυπα για την οδήγηση αυτοκινήτων.

 Οργάνωση δοκιμών οδήγησης

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για τεστ οδήγησης:

 • θα συναντήσετε τον υποψήφιο
 • θα διεξάγετε τον έλεγχο όρασης και τα θέματα ασφάλειας οχημάτων
 • θα διεξάγετε το τεστ οδήγησης
 • θα δώσετε στον υποψήφιο και στους εκπαιδευτές του εποικοδομητική κριτική

Συμπληρώστε το έντυπο αναφοράς του τεστ οδήγησης και δώστε ένα αντίγραφο στον υποψήφιο

 • Συμπληρώστε μια πολύ πιο λεπτομερή αναφορά για τυχόν λάθη που έκανε ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της δοκιμής του όταν επιστρέψετε στο κέντρο δοκιμών
 • να προετοιμάσετε τα χαρτιά σας για την επόμενη δοκιμή

 Διοικητικές εργασίες

Πρέπει επίσης να εκτελέσετε άλλες διοικητικές εργασίες που περιλαμβάνουν:

 • να ενημερώνεστε για τα νέα και τις ενημερώσεις στο intranet του προσωπικού και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • ολοκλήρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής μάθησης
 • Να χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαχείριση της ετήσιας άδειας
 • Να συμβάλλετε στην αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου δοκιμών

 Περιοδική εκπαίδευση

Πρέπει να κάνετε περιοδική εκπαίδευση για να ενημερώνετε τις ικανότητές σας. Πρέπει να πάρετε:

 • 5 ημέρες εκπαίδευσης οδηγού κάθε 5 χρόνια
 • 4 ημέρες εκπαίδευσης τεστ ανά 2 χρόνια

 Πληρωμή και παροχές

Ο αρχικός μισθός είναι £ 24,484 με επιδόματα μέχρι £ 4,000 σε μερικές περιοχές.

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τη δουλειά για την Υπηρεσία Οργανισμού Πρότυπων Οδηγών και Οχημάτων, όπως μερικές από τις καλύτερες προπονήσεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις στη βιομηχανία υπηρεσιών αυτοκινήτων. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • πλεονέκτημα ετήσιας άδειας
 • δικαίωμα σύνταξης δημόσιας υπηρεσίας, με εισφορά εργοδότη 20,9%
 • φιλικές προς την οικογένεια κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ευπροσάρμοστης εργασίας
 • τακτική εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • πρόγραμμα υποστήριξης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας 24ωρης γραμμής υποστήριξης  και παροχής συμβουλών
 • κουπόνια παιδικής μέριμνας
 • λιανικές εκπτώσεις και προσφορές cashback
 • οφέλη βάσει συνδρομής

Οι πλήρεις λεπτομέρειες θα διαφημίζονται με κάθε κενή θέση.

 Δημόσιος υπάλληλος

Ως εξεταστής οδήγησης, θα είστε δημόσιος υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε τον κώδικα δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.