Ψηφίστηκε στις 6/6/2017 το νομοσχέδιο προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις στο οποίο ενσωματώθηκε η τροπολογία, 1048/168 31.5.2017, ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπερωρίες των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η τροπολογία όπως ψηφίστηκε

Το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε