Οι έξυπνοι ταχογράφοι είναι η νέα γενιά υποχρεωτικών ψηφιακών καταγραφέων επί του οχήματος για τον έλεγχο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Τα νέα χαρακτηριστικά αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η δορυφορική θέση, η επικοινωνία μικρής εμβέλειας για επιθεωρητές οδικής κυκλοφορίας και η διασύνδεση με άλλες τηλεματικές εφαρμογές (όπως έξυπνο πάρκινγκ ή pay as you drive εφαρμογές) μέσω μιας εναρμονισμένης διεπαφής Intelligent Transport System. Θα επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή της αρχικής και της τελικής θέσης των διαδρομών και θα επιτρέπει επίσης την απομακρυσμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα ταχογράφου μέσω ασύρματης μετάδοσης δεδομένων στις αρχές ελέγχου.

Ο έξυπνος ταχογράφος θα είναι υποχρεωτικός στις 15 Ιουνίου 2019.

Στις 18 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό ΕΕ/2016/799 που καθορίζει τις νέες τεχνικές προδιαγραφές για τους έξυπνους ταχογράφους.

Ο κανονισμός ΕΕ/2016/799