Ο Πανελλήνιος σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης διοργανώνει το 3ο Διεπιστημονικό Εργαστήριo για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την Οδική Ασφάλεια στο Athens Hilton Hotel  την 7, 8 Ιανουαρίου 2018 με τίτλο,

«Κοινωνία της Κυκλοφορίας σήμερα και αύριο: Διασταυρούμενες Ματιές«.

Πειραματικοί ψηλαφισμοί για την ένταξη των παιδιών μας στην ΚτΚ, και

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την οριοθέτηση του δρόμου ως κοινό σημείο αναφοράς, την αρμονική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων στον δρόμο για την πολυχρωμία και την χαρά της κινητικότητας.

Γιατί ο δρόμος είναι δάσκαλος!

Γιατί από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι υπάρχει ο δρόμος!

Γιατί ο δρόμος είναι η ελευθερία

Γιατί ο δρόμος είναι η αναμονή και  η κίνηση

Γιατί ο δρόμος είναι η διαδρομή

Εγγραφές:
https://goo.gl/forms/bfPERe5a3Kx0wcVc2

Hellenic Association of Driving Instructors
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ™

+30 2107777404 |  +30 6975902800
info@driving.org.gr
http://www.driving.org.gr
f:  https://www.facebook.com/driving.edu/