Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου “για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών”, περιλαµβάνεται και το άρθρο 14, µε το οποίο ορίζεται ότι,  έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2018 στους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016 (Β΄4080).

Οπότε οι εξετάσεις συνεχίζονται…

Η εγκύκλιος