Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών υπενθυμίζει και δίνει οδηγίες στα ΚΤΕΟ για τις νέες προδιαγραφές εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας κατηγορίας Α από 01/01/2019.

Από 01/01/2019 οι εκπαιδευτική μοτοσικλέτα κατηγορίας Α θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

  • Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο, της οποίας η μάζα άνευ φορτίου είναι μεγαλύτερη των 175 kg, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 50 kW.
  • Εάν η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 595 cm³.
  • Εάν η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικό κινητήρα, η ισχύς ανά μονάδα βάρους του οχήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 kW/kg.

Από 01/01/2019 μοτοσικλέτες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ».