Ένα χρόνο μετά την επίσημη έναρξη του τίτλου «Ville Prudente» (Ασφαλής πόλη), η γαλλική ένωση μελών της ETSC Prévention Routière και οι συνεργάτες της αποκάλυψαν τα ονόματα των πρώτων 134 δήμων που θα λάβουν την ετικέτα. Η ετικέτα επιβραβεύει τους δήμους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, που αναπτύσσουν μια ενεργή πολιτική οδικής ασφάλειας «προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των κατοίκων τους».

Η οργάνωση δημοσίευσε επίσης τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τις συμπεριφορές της οδικής ασφάλειας στις γαλλικές πόλεις. Η ένωση Prévention Routière ρώτησε τους συμμετέχοντες ποιες βελτιώσεις θα ήθελαν να εφαρμοστούν στην πόλη τους για την  καλυτέρευση της οδικής ασφάλειας. Οι προτιμώμενες λύσεις περιλάμβαναν την επιδιόρθωση σημείων υψηλού κινδύνου, μέτρα για την καταπολέμηση επικίνδυνης στάθμευσης και την απαγόρευση ή εκτροπή φορτηγών και οχημάτων διαμετακόμισης μακριά από τα κέντρα των πόλεων.

Η μεγάλη πλειοψηφία επικρότησε την ιδέα της πόλης τους να προσπαθήσει να κερδίσει την ετικέτα «Ville Prudente». Η πλειοψηφία των δήμων με τον τίτλο αυτόν έχουν λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Οι πόλεις μεσαίου μεγέθους με πληθυσμό από 5.000 έως 30.000 κατοίκους αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των πόλεων που έχουν ανακηρυχτεί, ενώ μερικές μεγάλες πόλεις όπως η Τουλούζη, το Στρασβούργο, το Ρέιμς, η Χάβρη και το Μοντρόιλ θα λάβουν την ετικέτα «Ασφαλής πόλης» . Από τα πέντε επίπεδα του τίτλου, το 67% έφτασε στο πρώτο επίπεδο με 1 καρδιά, το 25% έλαβε 2 καρδιές, 6% έλαβαν 3 καρδιές και 2%, 4 καρδιές.