Η τροποποίηση του κανονισμού για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών,  δημοσιεύθηκε στην ισπανική εφημερίδα της κυβέρνησης.

Η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ από 21 Φεβρουαρίου 2019

Από αυτή την ημερομηνία απαγορεύετε στην Ισπανία η κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση στο όχημα.

Δεδομένου ότι δεν έχει προβλεφθεί ειδική παράβαση, η πραγματοποίηση της κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης στο όχημα θα θεωρηθεί ως ανεπαρκής εβδομαδιαία ανάπαυση, συνεπώς το πρόστιμο θα είναι η έλλειψη κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης 2000 ευρώ.

Δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές οδηγίες για τους ελεγκτές , μέχρι τώρα.

Όπως σχολίασε η ASTIC με υπεύθυνους του θέματος στη διοίκηση των μεταφορών, είναι δυνατά και τα δύο είδη ελέγχων, στον δρόμο ή στην έδρα της επιχείρησης.

Δεν θα απαιτηθούν ειδικά έγγραφα για να εξακριβωθεί ότι ο οδηγός δεν βρισκόταν στο όχημα, όπως τα τιμολόγια του ξενοδοχείου.

Πηγή: ASTIC