Αρκετά μεγάλο θέμα δημιουργήθηκε από την ερμηνεία των διατάξεων του νέου νόμου 4599/2019 για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.

Λίγα νομικά

Ο πρακτικός οδηγός κατάρτισης νομοσχεδίων αναφέρει:

«Διάκριση πάγιων-μεταβατικών διατάξεων

Βασική αρχή που πρέπει απαρεγκλίτως να τηρείται από συστηματική άποψη είναι η διάκριση μεταξύ των πάγιων και των μεταβατικών διατάξεων. Οι διατάξεις που έχουν μεταβατικό χαρακτήρα πρέπει να τίθενται πάντοτε στο τέλος του νομοσχεδίου.»

επιπλέον αναφέρει

«Μεταβατικές διατάξεις

Περιλαμβάνονται οι  διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη μεταβολή της νομοθεσίας, δηλαδή τη μετάβαση από την προϊσχύουσα στη νέα νομοθεσία. Όπως αναφέρθηκε, οι διατάξεις αυτές πρέπει να τίθενται χωριστά και να μην αναμειγνύονται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα.«

Ο βασικός σκοπός των μεταβατικών διατάξεων είναι να ρυθμίσουν υφιστάμενες εκκρεμότητες ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το παλαιό κανονιστικό καθεστώς στο νέο.

Το Υπουργείο Μεταφορών πολύ σωστά όρισε στα άρθρα 1 – 9, όλες τις πάγιες διατάξεις του νόμου και στο άρθρο 10 συμπεριέλαβε τις μεταβατικές διατάξεις, που αφορούν τι ισχύσει κατά το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων.

Επιπλέον το Υπουργείο Μεταφορών έκδωσε και την εγκύκλιο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων 19023/2039 της 07/03/2019 με την οποία εξειδικεύει και απαντά στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν.

Πολλές υπηρεσίες μεταφορών «στάθηκαν» στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και σε ανακοινώσεις τους καλούν τις σχολές οδηγών για προγραμματισμό σε πρακτικές εξετάσεις με την προσκόμιση για κάθε υποψήφιο του συμβολαίου αυτού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 το συμβόλαιο αυτό ή το ενσωματώνει η σχολή οδηγών στο ασφαλιστήριο του οχήματος του και το καταθέτει ως δικαιολογητικό στον φάκελο του υποψηφίου ή ο υποψήφιος οδηγός το προσκομίζει πριν τις πρακτικές εξετάσεις και όχι κατά τον προγραμματισμό.

Οι υπηρεσίες προφανώς κάτω από την πίεση του προγραμματισμού βρήκαν αυτήν την λύση ως διέξοδο αφού δεν υπάρχει τέτοιου είδους προϊόν στην ασφαλιστική αγορά.

Αν ήθελαν να είναι ποιο «σοφές» θα έπρεπε να κάνουν ερώτημα στον νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας που ανήκουν στο κρίσιμο ερώτημα:

αν κατά τις μεταβατικές διατάξεις ισχύει η παράγραφος 10 του άρθρου 4 για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Η γνώμη μου είναι ότι δεν ισχύει:

  • γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις
  • γιατί έτσι πραγματοποιούνταν οι εξετάσεις στην κατηγορία των δικύκλων αν και κάποιοι στον κλάδο των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών προσπάθησαν πολύ να δημιουργηθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης τουλάχιστον για την κατηγορία των δικύκλων με απαντήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες που τώρα κάνουν τις έκπληκτες ότι μας ασφαλίζουν μόνο για προσωπικό ατύχημα της τάξεως από 30.000 – 100.000 €. (υπάρχει η αλληλογραφία στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, στο Υπουργείο Μεταφορών και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών.
  • Γιατί αλλιώς θα το ανέφερε στις μεταβατικές διατάξεις σαν κάτι που ισχύει επιπλέον από ότι ισχύει στην Υπουργική Απόφαση 50984 αλλά αναφέρει αυτολεξεί «Κατά τα λοιπά, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» η οποία δεν προβλέπει την ύπαρξη άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Αυτή η διαμάχη μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των εκπροσώπων του κλάδου των εκπαιδευτών μόνο ζημία κάνει σε όλα τα επίπεδα και κυρίως οικονομική και αξιοπρέπειας.

Κανένας δεν σκέφθηκε να προτείνει μία καθυστέρηση για εισφορές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για τις επιχειρήσεις που πλήττονται εδώ και δύο χρόνια από αυτήν την κατάσταση μια με του εξεταστές και μια με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου. Επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν υπαλληλικό προσωπικό με αυξημένες υποχρεώσεις και αντιμετωπίζονται άδικα από τους εμπλεκόμενους εκτός αν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Στα πλαίσια διενέργειας Πρακτικών Εξετάσεων, από την Υπηρεσία μας θα πραγματοποιηθούν αυτές σύμφωνα με τα παρακάτω:

Παρακάτω σας παραθέτω ανακοίνωση υπηρεσίας (χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν γιατί και οι υπηρεσίες δεν έχουν καθοδήγηση) για πρόσκληση σε προγραμματισμό με ποσόστωση αν και διπλασιάστηκαν θεωρητικά οι εξεταστές.

Μάλλον έχουμε να ζήσουμε πολλά επεισόδια.

Η ανακοίνωση 

Για τον προγραμματισμό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/03/2019 και θα αφορά τις κατηγορίες Α, Β, και Επαγγελματικά, κάθε σχολή θα προσκομίσει :

3 Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. κατηγορίας Β, 

2 κάρτα κατηγορίας Α και

2 κάρτες Φορτηγών 

για την επόμενη  Εβδομάδα από 18/03/2019 έως 22/03/2019 ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των Σχολών σε κάποιο βαθμό.

Η ώρα εξέτασης θα είναι 15:00 και θα αφορά μόνο μεσημεριανές εξετάσεις πλην των Δικύκλων. 

Όσο αφορά την κατηγορία Β, δύο κάρτες εκ των 3 της κάθε Σχολής θα προγραμματιστεί μέχρι και την Τετάρτη  20/03/2019 και μία μετά την Τετάρτη.

Ο προγραμματισμός των επεκτάσεων φορτηγών – λεωφορείων, ΠΕΙ, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών γίνεται ανά Σχολή Οδηγών και Υποκατάστημα που παρίσταται στις εξετάσεις και όχι ανά Σχολή, από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος οδηγός.

Στις περιπτώσεις που τα ΔΕΕΥΟ δεν έχουν πληρωμένα παράβολα, σφραγίδες σχολής ή φέρουν λανθασμένες βεβαιώσεις πρακτικής εκπαίδευσης, δεν θα προγραμματίζονται ούτε θα γίνεται κράτηση ημερομηνίας.

Σε περίπτωση διαγραφής κατόπιν αίτησης προγραμματισμένης ημερομηνίας εξέτασης υποψηφίου, η ημερομηνία περιέρχεται στη διάθεση της Υπηρεσίας. Η Σχολή Οδηγών δεν έχει δικαίωμα χρήσης αυτής για προγραμματισμό άλλου υποψηφίου.

Τις κάρτες μπορεί να τις προσκομίσει και Εκπρόσωπος των Σωματείων σας.

Σημαντική Ενημέρωση 

Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ: 40 – τ. Α΄ – 04/03/2019) και την αριθ. Α3/Οικ. 20176/2192/12-03-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου (ΑΔΑ: ΩΣ0Π465ΧΘΞ-ΦΘΙ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Όσον αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις, αυτές συνεχίζονται όπως μέχρι σήμερα.

β) Όσον αφορά τις πρακτικές εξετάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 10. του άρθρου 4 του νέου νόμου, προκειμένου να διεξαχθεί η πρακτική εξέταση του υποψηφίου, θα πρέπει να υπάρχει η προβλεπόμενη ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος.

Για το λόγο αυτό κατά την κατάθεση των Δ.Ε.Ε. για προγραμματισμό, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και από το παραπάνω αναφερθέν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.