Απευθυνθήκαμε στην εταιρία Ευρωπαϊκή πίστη και μας τιμολόγησε τις παρακάτω προσφορές για τέσσερα (4) οχήματα μας.

Η προτάσεις