Από την 1η Νοεμβρίου 2019, η Δανία θα καταστήσει αυστηρότερους τους κανόνες για τα ξένα λεωφορεία και πούλμαν.

Τα ξένα λεωφορεία θα μπορούν να πραγματοποιούν δρομολόγια με το καθεστώς του καμποτάζ, επί επτά διαδοχικές ημέρες  ανά ημερολογιακό μήνα.

Η σημερινή κατάσταση στη Δανία είναι μη βιώσιμη. Τα ξένα λεωφορεία μεταβαίνουν κενά στη Δανία και εκτελούν συστηματικές ενδομεταφορές σε μόνιμη βάση.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται από οδηγούς που πληρώνονται κάτω από τα κατώτατο μισθό των οδηγών λεωφορείων της Δανίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών, δηλαδή ο κανονισμός 1073/2009, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και η διασυνοριακή επιβολή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ υστερεί.

Οι κανόνες απέτυχαν επίσης να διατηρήσουν τα κοινωνικά πρότυπα για τους οδηγούς. Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης της Δανίας δείχνει ότι όταν οι νόμοι της ΕΕ είναι ελλιπείς και προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο!

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον τερματισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των λεωφορείων και πούλμαν.