Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα

Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τις αλλαγές στην κλίμακα ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν με τον ν. Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’/201/12.12.2019) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 79.

Τα είδη αυτά είναι

  • παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου,
  • μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου,
  • βρεφικές πάνες,
  • κράνη και
  • ανοσολογικά προϊόντα