Η τροχαία σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους για φορτηγά που φέρουν μηχανισμούς αλλοίωσης-παραποίησης δεδομένων ταχογράφου αλλά και ελέγχους για παραβίαση ωραρίου οδήγησης, εργασίας και ανάπαυσης οδηγών.

Η τροχαία Θεσσαλονίκης το διάστημα από 16-01-2020 έως και 22-01-2020 στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας και στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης μετά από στοχευμένους ελέγχους ελέγχθηκαν συνολικά 18 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 125 τροχονομικές παραβάσεις, ήτοι:

 • 80 που αφορούσαν σε παραβίαση ωραρίου οδήγησης, εργασίας και ανάπαυσης οδηγών,
 • 14 που αφορούσαν σε μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων ταχογράφων,
 • 10 για παραβίαση ορίου ταχύτητας και
 • 21 λοιπές περιπτώσεις.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 13 άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας, 7 άδειες ικανότητας οδήγησης ενώ ακινητοποιήθηκαν 4 φορτηγά οχήματα.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους στα οχήματα, εντοπίστηκαν σκόπιμες επεμβάσεις στις συσκευές ταχογράφων, οι οποίες παρείχαν τη δυνατότητα στον οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο του οχήματος αναφορικά με την δραστηριότητά του (όπως οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, η ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα).

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνταν με τους ακόλουθους τρόπους:

 •  με τη χρήση μαγνήτη
 •  με τη χρήση ενσύρματης συνδεσμολογίας
 •  με τη χρήση διακόπτη
 •  με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου που παραβίαζε τη σφραγίδα

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ορεστιάδας πραγματοποιούν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Δεκέμβριος του 2019, βεβαιώθηκαν συνολικά 490 παραβάσεις των διατάξεων για τους ταχογράφους και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές σε βάρος των οδηγών και των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων εντοπίσθηκαν

 • (14) φορτηγά (12 με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και 2 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας) που διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο του οχήματος αναφορικά με την δραστηριότητά του (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, ταχύτητα του οχήματος και διανυθέντα χιλιόμετρα), ενώ κατόπιν επιστάμενης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων.
 • (11) οχήματα (8 με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και 3 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας), οι οδηγοί των οποίων έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου.
 • (2) περιπτώσεις εντοπίσθηκαν οδηγοί φορτηγών (αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας) που δεν έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου.
 • οδηγός ενός (1) φορτηγού (αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας) διέθετε δύο ψηφιακές κάρτες ταχογράφου, οι οποίες είχαν εκδοθεί από δύο διαφορετικές χώρες.

Είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι στην χώρα μας δεν πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και το ποσοστό που ορίζει η οδηγία ΕΚ/22/2006 και η υ.α. ΚΥΑ_Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν.

Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 3% των ημερών που εργάστηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. ΕΚ/165/2014 και (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. ΕΚ/561/2006 όπως ισχύουν.

Το 30% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εργάσιμων ημερών που ελέγχονται, ελέγχεται καθ’ οδόν και το 50 % τουλάχιστον ελέγχεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Το επίπεδο γνώσεων ορθής εφαρμογής των παραπάνω κανονισμών όπως και της χρήσης της συσκευής ταχογράφου (πρόσφατο παράδειγμα η άγνοια εφαρμογής του κατευθυντήριου σημειώματος 8 για την οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού) είναι χαμηλό τόσο για τους χρήστες (οδηγοί, γραφεία κίνησης) όσο και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πολύ χαμηλά αφού μετά την πρώτη παράβαση π,χ ύψους 260 € για την επιχείρηση και 60 € για τον οδηγό για τις επόμενες παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το 5% της αξίας του προστίμου δηλαδή 13 € για την επιχείρηση και 5 € για τον οδηγό.

Έτσι πολλές φορές οι χρήστες προτιμούν να παραβιάσουν το ωράριο και να πληρώσουν το πρόστιμο παρά να συμμορφωθούν με τις διατάξεις.