Πρώτη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα:

Που πάει ο κλάδος;

Πόσο ακόμη μπορούμε να αντέξουμε την ένδεια;

Τι θα κάνουμε για την αδιαφορίας και την απαξίωση;

Time: Jan 28, 2021 09:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82829109346?pwd=TENVRTkxRnNscnd5T3dmNkhubm1kQT09