Επιστολή του “Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου” με θέμα:

Πρόταση λειτουργίας – καταγραφής και ελέγχου διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης – εξέτασης  και περιοδικής κατάρτισης ( Π.Ε.Ι.)

προς το Υπουργείο μεταφορών απέστειλε το παραπάνω σωματείο εν’ όψη της τροποποίησης του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Θα θέλαμε μέσα από αυτή την επιστολή να σας συγχαρούμε για τις προσπάθειες που κάνετε τόσο για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών μέσω των ψηφιακών εφαρμογών που προωθείτε, όσο και για τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς που ταλανίζει τον κλάδο μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ως σωματείο Ηρακλείου θα μας βρείτε θερμούς υποστηρικτές σε όποιες ενέργειες σας προωθούν αυτό το σκοπό. Άλλωστε με χαρά είχαμε συμμετάσχει προ ετών στην πρόσκληση της περιφέρειας Ηρακλείου και σε συνεργασία με το ΙΤΕ, είχαμε βοηθήσει στον σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν στην διεύθυνση μεταφορών της περιφέρειας Ηρακλείου.

Όμως πολλές από τις ιδέες που είχαμε τότε (όπως ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας έκδοσης άδειας οδήγησης) απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση, κάτι που δεν ήταν δυνατόν να γίνει μόνο σε επίπεδο Κρήτης. Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε μέσω της τηλεδιάσκεψης του επιμελητηρίου Αθηνών ότι όλα αυτά έχουν ήδη σχεδιαστεί από εσάς και ήδη έχει ξεκινήσει σταδιακά η εφαρμογή τους.

Θα θέλαμε συμπληρωματικά να καταθέσουμε τις εξής προτάσεις λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλήματα του κλάδου των εκπαιδευτών οδήγησης, τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκύπτει και την ελλιπή η παντελή απουσία εκπαίδευσης το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην οδική κυκλοφορία- ασφάλεια.

Οι προτάσεις μας είναι απόλυτα υλοποιήσιμες και με το μικρότερο δυνατό κόστος επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσω της εκμετάλλευσης της παρούσας τεχνολογίας. Παράλληλα μειώνετε δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αντικατάσταση διαδικασίας και κάρτας μαθητή

Βασική μας επιδίωξη είναι η απλούστευση και η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και για αυτό προτείνουμε την εφαρμογή καταγραφής των μαθητών οπού δεν θα χρειάζεται πλέον έντυπο Δ.Ε.Ε αλλά η σχολή  ή ο μαθητής με τα στοιχεία του θα μπορούσες να ανοίξει μια ηλεκτρονική καρτέλα στην βάση δεδομένων. Οι συμβεβλημένοι γιατροί θα είχαν και αυτοί αντίστοιχη πρόσβαση και θα υπέβαλαν ηλεκτρονικά την έγκριση τους σε κάθε μαθητή που θα εξέταζαν.

Πρόταση καταγραφής και ελέγχου θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων

Προτείνουμε, η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση εντύπου Δ.Ε.Ε. καθώς και της καταγραφής των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, αίτησης ημερομηνίας εξετάσεων και όλων των ενεργειών της διαδικασίας έκδοσης άδειας οδήγησης να γίνεται ηλεκτρονικά και να κρατείται αρχείο σε βάση δεδομένων (cloud). Αυτό μπορεί να γίνει με την υλοποίηση κατάλληλης εφαρμογής για κινητά και browsers.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση του μαθητή, αφού καταθέσει ηλεκτρονικά την φωτογραφία του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να του χορηγείται αντί του έντυπου Δ.Ε.Ε . ένας προσωπικός κωδικός (πχ. QRCODE). Αυτός ο προσωπικός αριθμός θα συνοδεύει τον μαθητή σε όλη την διαδικασία, μέχρι και την παραλαβή του διπλώματός του.

Μέσω της εφαρμογής θα καταχωρούνται στον cloud όλα τα δεδομένα τις εκπαίδευσης του μαθητή σε πραγματικό χρόνο κρυπτογραφημένα όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.

Ανά πάσα στιγμή σκανάροντας τον QRCODE του μαθητή θα μπορούμε να εκτυπώσουμε τα μαθήματά του και τα στοιχεία του και να έχουμε την πλήρη εικόνα του μαθητή (υπολειπόμενα μαθήματα, προγραμματισμός εξετάσεων, φωτογραφία, προσωπικά στοιχεία). Η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη αναλόγως του χρήστη. Υπάλληλος, μαθητής, εκπαιδευτής, ελεγκτική υπηρεσία

Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής – δυνατότητες

Μέσω της εφαρμογής ο εκπαιδευτής μπορεί:

Α) να εισάγει έναν νέο μαθητή

Β) Να προσθέσει μαθήματα (Θεωρητικά και πρακτικά)

Γ) Να βρει έναν μαθητή και να δει πόσα μαθήματα απομένουν καθώς και το ιστορικό

μαθημάτων

Δ) Να ζητήσει ημερομηνία εξέτασης (θεωρητικό και πρακτικό)

Και γενικότερα όλες τις απαραίτητες ενέργειες που δεν απαιτούν την παρουσία του εκπαιδευτή.

Παρόμοια μέσο της εφαρμογής ο εξεταστής σκανάροντας τον κωδικό του μαθητή θα έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση και θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωτικά τα μαθήματα του μαθητή με την ένδειξη ΟΚ για θεωρητικές εξετάσεις ΟΚ για πρακτικές εξετάσεις.

Κάθε μαθητής κατά την διαδικασία εκπαίδευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν εκπαιδευτή! Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας τον προσωπικό κωδικό του στον εκπαιδευτή που επιθυμεί ή ένα από τα προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΤ, κλπ). Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης έχει την δυνατότητα να αλλάξει σχολή ή εκπαιδευτή.

Μέσω της εφαρμογής ο εκπαιδευτής θα μπορεί εύκολα να καταχωρεί τα μαθήματα στους μαθητές του.

Η εφαρμογή έχει ένα μενού αρχικά όπου ο εκπαιδευτής επιλέγει τον τύπο μαθήματος (θεωρητικό & πρακτικό μάθημα) και ένα υπομενού για τον τύπο θεωρητικού μαθήματος όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία πχ. Διασταυρώσεις. Κάθε φορά που ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί ένα θεωρητικό μάθημα δηλώνει τον τύπο μαθήματος και προσθέτει από την λίστα των ενεργών μαθητών,  τους μαθητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μάθημα στην εφαρμογή.  Αυτό μπορεί να το κάνει επιλέγοντας από την λίστα του με τους μαθητές του ή να σκανάρει τα QRCODE των μαθητών του. Η εφαρμογή γνωρίζει την ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και αναλόγως καταχωρεί τα μαθήματα στις προσωπικές ψηφιακές καρτέλες των μαθητών.

Κατά τη διάρκειά της εκπαίδευσης του μαθητή, αυτόματα και σε τυχαίους χρόνους , πραγματοποιούνται  φωτογραφικές λήψεις (4/ώρα) και ηχογραφήσεις δίλεπτες (4/ώρα). Αυτά πακετάρονται – κρυπτογραφούνται σε ένα αρχείο και τοποθετούνται εντός της εφαρμογής και είναι μη προσβάσιμα από τον εκπαιδευτή. Το μέγεθος του αρχείου για κάθε δίωρο μάθημα δεν θα είναι μεγαλύτερο των 2 MB. Η σχολή θα πρέπει να έχει κάμερες καταγραφής στον χώρο θεωρητικών μαθημάτων.

Οι μαθητές θα δίνουν παρουσία πριν και κατά τη διάρκεια του μαθήματος  και η διαδικασία θα βιντεοσκοπείται (κάμερες ανάλογες της χωροθέτησης και των τετραγωνικών μέτρων της αιθουσας) και σε τυχαίους χρόνους για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό θα βρίσκεται στο αρχείο της σχολής και θα ανεβαίνει στο cloud αυτόματα. Ανά πάσα στιγμή θα μπορεί σε ένα έλεγχο να πιστοποιείται αν ο εκάστοτε μαθητής παρακολούθησε τα θεωρητικά μαθήματα. Αυτό θα έχει σαν αντιστάθμισμα την μείωση της γραφειοκρατίας, αρκεί να δηλώσει ο δάσκαλος ότι ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα θεωρητικά μαθήματα χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο περεταίρω. Στην ψηφιακή κάρτα του μαθητή θα καταγράφονται αυτόματα τα μαθήματα . Είναι αδιανόητο για μια σχολή να απαιτείται περισσότερος χρόνος και κόπος στην γραφειοκρατία από ότι στα μαθήματα.

Ανά πάσα στιγμή ο εκπαιδευτής και η υπηρεσία Μεταφορών  βλέπει σε real time χρόνο την πρόοδο και την περαίωση των μαθημάτων. Κάθε φορά που πραγματοποιείται λοιπόν ένα μάθημα και ενημερώνεται η βάση δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα η ολοκλήρωση των μαθημάτων για τον κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά. Σκανάροντας οποτεδήποτε τον QRCODE του μαθητή βλέπουμε τα μαθήματα που έχει κάνει, τις εξετάσεις κλπ .

Πρακτικό μάθημα

Παρόμοια  συνεχίζοντας στην ίδια φιλοσοφία, μια κάμερα 360ο  , θα υπάρχει μόνιμα στο εκπαιδευτικό όχημα και θα καταγράφει τυχαία το μάθημα. Για ένα μάθημα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα καταγράφεται το σημείο που βρίσκεται το όχημα πάνω στο χάρτη με τη βοήθεια GPS και ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων. Ο εκπαιδευτής ενημερώνοντας την βάση δεδομένων, ενημερώνεται αυτόματα και η κάρτα μαθητή για τα πόσα, πότε και ποια μαθήματα πραγματοποίησε.

Συγκεντρωτικά για κάθε μαθητή θα υπάρχει υλικό 30 λεπτών από τα θεωρητικά και πρακτικά και θα παραμένει σε  αρχείο για εύλογο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει κανένας τρόπος οι μαθητές να μην παρακολουθήσουν όλα τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα αφού καταγράφονται τα πάντα. Πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία έχει ο εξεταστής και ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας όπου μέσα από την δική τους εφαρμογή θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τον κάθε μαθητή αλλά και εκπαιδευτή. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιούνται τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και η διαφάνεια της εκπαίδευσης.

Πρακτικές εξετάσεις

Αναφορικά με τις πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφεται όλη η εξέταση του μαθητή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οχήματος όπως αναφέρθηκε παραπάνω με τα αντίστοιχα μέσα ( κάμερες)  ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αλλά και η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από μέρους μαθητή, εκπαιδευτή και εξεταστή. Ο εξεταστής θα μπορεί να έχει μια αντίστοιχη εφαρμογή κατά τις εξετάσεις όπου θα σκανάρει τον κωδικό του μαθητή και θα μπορεί να ελέγξει αν όλα είναι σωστά για την διεξαγωγή της εξέτασης αλλά και την καταχώρηση του αποτελέσματος. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες θα συντελέσουν στην δραματική μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, θα αφαιρέσει κόπο και χρόνο από τις σχολές οδηγών και θα δώσει ώθηση προς τον πλήρη έλεγχο στην διεξαγωγή μαθημάτων αλλά και την εξεταστική διαδικασία.

Π.Ε.Ι.

Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών είναι το φαινόμενο της μη παρακολούθησης μαθημάτων, παρα τις ενέργειες και τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών κέντρων  με τα πλέον κατάλληλα εποπτικά μέσα και προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν οι επαγγελματίες οδηγοί την προσδοκώμενη γνώση από την επικαιροποίηση της νέας νομοθεσίας – κανονιστικές ρυθμίσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις  κ.α.

Παρατηρείται το φαινόμενο, οι επαγγελματίες οδηγοί να έχουν συνήθη η μόνιμη διαμονή  και τόπο εργασίας σε μια πόλη της Ελλάδος ( πχ Ηράκλειο ) και η κατάρτιση τους να γίνεται , την ίδια χρονική στιγμή που εργάζεται και ζει στο Ηράκλειο, σε πόλη εκτός Κρήτης.  Ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία κάνει την περιοδική κατάρτιση σε άλλες περιφέρειες χωρίς φυσικά να παρακολουθήσουν τα προβλεπόμενα μαθήματα . Έτσι προκύπτουν περιφέρειες που έχουν εκδώσει πολύ περισσότερα Π.Ε.Ι. από το σύνολο του πληθυσμού των επαγγελματιών οδηγών.

Το παραπάνω συμβαίνει λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοδικής κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών όπου δεν απαιτείται θεωρητική και πρακτική εξέταση παράμόνο η βεβαίωση – πιστοποίηση του εκπαιδευτή παρακολούθησης των σεμιναρίων.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει ως εξής :

1) Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δηλώσει έναν επαγγελματία οδηγό κάτοχο διπλώματος C ή D κατηγορίας ,εισάγοντας στην εφαρμογή τον αριθμό διπλώματος και τα βασικά στοιχεία του μαθητή.

2) Έπειτα απαιτείται η υποβολή φωτογραφίας του οδηγού στην εφαρμογή.

3) Η εφαρμογή επιστρέφει ένα μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί στον μαθητή  (QRCODE ή Πρωτόκολλο ηλεκτρονικής κάρτας μαθητή) στην οθόνη του εκπαιδευτή το οποίο μπορεί να αποστείλει στον μαθητή μέσω email. Η βάση δεδομένων πλέον έχει καταγράψει τον αριθμό διπλώματος και τα στοιχεία μαθητή και τα έχει συνδέσει με την φωτογραφία του μαθητή και φυσικά με το QRCODE του.

Με την ίδια διαδικασία κάθε φορά που ο εκπαιδευτής δηλώνει μια ενότητα μαθήματος (επίκαιρη νομοθεσία, ECO DRIVE , κλπ.) , δηλώνει τους παρόντες είτε σκανάροντας το QRCODE η  το Πρωτόκολλο ηλεκτρονικής κάρτας περιοδικής κατάρτισης, είτε με τον αριθμό διπλώματος, το ΑΦΜ, τον αριθμό ταυτότητας ή την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου όπου υπάρχει. Τα μαθήματα περιοδικής κατάρτισης καταχωρούνται στο cloud της εφαρμογής σε real time χρόνο ώστε να μπορεί να προκύψει έλεγχος από το εκάστοτε εκλεκτικό μηχανισμό. Η διαδικασία καταγραφής κατά την διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης θα είναι παρόμοια με αυτήν που είχε προαναφερθεί στα θεωρητικά μαθήματα ( κάμερες , φωτογραφική και ηχητική λήψη κ.α.).Μετά το πέρας μαθήματος αυτό θα προστίθεται στην λίστα μαθημάτων του κάθε μαθητή που έχει παρευρεθεί στο μάθημα και αφαιρείται από το σύνολο.

Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει έλεγχος μαθημάτων, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως προς τον χρόνο, τόπο και ύλη περιοδικής κατάρτισης αλλά και σε πιθανό έλεγχο ανά πάσα στιγμή από όλους του εμπλεκόμενους. Συμπληρωματικά θεωρούμε φρόνιμο και προτείνουμε , για την αποφυγή περαιτέρω παραβατικότητας και σε συνδυασμό με τα παραπάνω μέτρα, να πραγματοποιείται η περιοδική κατάρτιση  στην συνήθη διαμονή η τόπο εργασίας του καταρτιζόμενου, όπως προκύπτει και στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. η περιοδικής κατάρτισης  πολιτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πιστοποιείται από διάφορα παραστατικά στοιχεία  η σύμβαση εργασίας κλπ. .

Θεωρητική εξέταση υποψήφιων οδηγών

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το υπουργείο είναι τα φαινόμενα διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων. Στις αίθουσες μπορεί να προκύψουν θέματα ταυτοπροσωπίας, νοηματική υποβοήθησης από τον εξεταστή προς τον εξεταζόμενο, χρήση τεχνολογικών μέσων  για να λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια για τις σωστές απαντήσεις (ακουστικά ψείρες μικροκάμερες κ.α.) .

Πρόσφατα, το συμβάν στην Κατερίνη αλλά και παρόμοια γεγονότα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος και έχει άμεσο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται  με κάθε τρόπο τεχνολογικό και μη , η αποτροπή των παραπάνω. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα έχουν κατατεθεί πολλές αναλυτικές και άρτιες τεχνικά προτάσεις, άμεσα υλοποιήσιμες με ελάχιστο κόστος χωρίς να προσβάλλουν κείμενες νομοθεσίες όπως τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει  να υπάρξει η σχεδίαση  ενός συστήματος τυχαίας επιλογής εξεταστών όπως γίνεται και για τις πρακτικές εξετάσεις. Οι μαθητές μέσω της εφαρμογής, οι ίδιοι ή μέσω των εκπαιδευτών τους θα πρέπει ηλεκτρονικά να επιλέγουν 3 διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες που τους βολεύει για τις θεωρητικές εξετάσεις. Το σύστημα θα επιλέγει τυχαία μία συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τις διαθέσιμες του κάθε μαθητή ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο των προγραμματισμένων αιθουσών με επιλεγμένους μαθητές όπως γινόταν και στην Κατερίνη στο πρόσφατο παράδειγμα το οποίο δεν θα είναι και το τελευταίο αν δεν αλλάξουν ριζικά οι διαδικασίες αυτές.

Επίλογος

Στόχος  όλου του εγχειρήματος και της πρότασης αυτής είναι σε πρώτο χρόνο ο περιορισμός της διαφθοράς  και σε δεύτερο η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός του κλάδου τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, οπού ο συνδυασμός τους προσφέρει σωστή εκπαίδευση στον πολίτη, κυρός και σωστή εργασία στον χώρο μας, απλούστευση των υπηρεσιακών διαδικασιών και  αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης θα σταθούμε αρωγοί στο πλευρό των θεσμών και προσώπων που θα συμβάλουν στην εξυγίανση και  στο τέλος της διαπλοκής και διαφθοράς  ώστε να προσφέρουμε στου Έλληνες πολίτες, στην οδική ασφάλεια αλλά και στον επαγγελματικό χώρο των εκπαιδευτών αυτό που πραγματικά αρμόζει.