Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 , μια νέα έκδοση του έξυπνου ταχογράφου (έξυπνος ταχογράφος έκδοση 2) ​​θα χρησιμοποιηθεί το 2023.

Η έκδοση 2 θα περιλαμβάνει νέες λειτουργίες με σκοπό την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ενδομεταφορές και την απόσπαση εργαζομένων, όπως η καταγραφή των διελεύσεων συνόρων ή η ανίχνευση της θέσης του οχήματος όταν εκτελείται μια λειτουργία φόρτωσης/εκφόρτωσης. Πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του οδηγού διαβιβάζονται στις αρχές επιβολής μέσω του καναλιού επικοινωνίας μικρής εμβέλειας.

Ο έξυπνος ταχογράφος έκδοση 2 θα ενισχύσει την ασφάλεια στην παραποίηση του τρέχοντα ταχογράφου μέσω νέων χαρακτηριστικών, όπως η ικανότητά του να πιστοποιεί δορυφορικά σήματα ή η τοποθέτηση ενός εσωτερικού αισθητήρα ανεξάρτητου από τον εξωτερικό αισθητήρα κίνησης.

Η έξυπνη έκδοση ταχογράφου 2 θα τοποθετηθεί σε νέα οχήματα από τον Αύγουστο 2023 και σε ήδη ταξινομημένα οχήματα που συμμετέχουν σε διεθνείς οδικές μεταφορές έως τον Αύγουστο του 2025. Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2026, οχήματα άνω των 2,4 τόνων θα υποχρεούνται να διαθέτουν ταχογράφο.