Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35503 /ΦΝ 393 – ΦΕΚ B 1486 – 25.05.2016 απόφαση που καθορίζει τα τέλη διοδίων στο τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Λαγκαδά Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.

Ο πίνακας των τελών

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Οχήματος Κατηγορία Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός Σταθμός

ΣΔ Προμαχώνα

1

Δίκυκλα, τρίκυκλα  

1,70

2

Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς

ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ.

2,40

3

Φορτηγά, λεωφορεία

και άλλα οχήματα

με λιγότερους

από τέσσερις (4) άξονες

Οχήματα με ή χωρίς

ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.

6,00

4

Φορτηγά και άλλα

οχήματα με τέσσερις (4)

ή περισσότερους

άξονες

Οχήματα με ή χωρίς

ρυμουλκούμενο με τέσσερις

ή περισσότερους άξονες

και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.

8,40

 

Το ΦΕΚ της απόφασης