Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον χώρο των οδικών μεταφορών και ειδικότερα της οδικής ασφάλειας, η ΟΦΑΕ έχει ξεκινήσει προσπάθεια αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των Σχολών της, ξεκινώντας από την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού στο κομμάτι της διδασκαλίας με νέους  καθηγητές, την ανανέωση της διδακτέας ύλης, αλλά και τη νέα συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», με το οποίο έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετικά με την επαγγελματική οδήγηση και την οδική ασφάλεια με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

Έτσι, από 1η Σεπτεμβρίου 2016, τις Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης της ΟΦΑΕ στην Θεσσαλονίκη θα τις στελεχώνει μια νέα ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων καθηγητών, που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολών και τη βελτίωση των επιδόσεων των υποψήφιων επαγγελματιών οδηγών και αυτοκινητιστών, με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου, μεταξύ εκπροσώπων της διοίκησης της ΟΦΑΕ και των νέων συνεργατών που θα αναλάβουν το διδακτικό έργο στις Σχολές, καθώς και διοικητικών στελεχών από τον Τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το κλίμα υπήρξε ιδιαίτερα θετικό και από τις δύο πλευρές και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στην οδική ασφάλεια και στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του κλάδου.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί και η πρωτοβουλία της ΟΦΑΕ, στα πλαίσια της κοινωνικής, αλλά και συνδικαλιστικής ευθύνης της να παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR και ΠΕΙ σε ανέργους επαγγελματίες οδηγούς και αυτοκινητιστές.