Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η υα οικ. 48738/5824 (ΦΕΚ 2461 Β΄19-07-2017), η οποία τροποποιεί την υα 50984.

Το συντομότερο δυνατόν θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε έναν οδηγό αλλά θα κωδικοποιήσουμε και άτυπα την υα 50984 για καλύτερη χρήση από τους συνάδελφους εκπαιδευτές.

Η απόφαση