Η Περειφέρεια Αττικής αποφάσισε μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, την έναρξη των εξετάσεων εντός ωραρίου με καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση υπερωρίας, για την αντιμετώπιση των ΄κτακτων αναγκών.

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Αττικής

Ολόκληρη η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής