Στο ΦΕΚ (Β΄2732) δημοσιεύθηκε η Φ450/23935/860/2017 υπουργική απόφαση, με την οποία τροποποιείται η Φ450/23759/1220/2016 (Β΄1740) υπουργική απόφαση, με την προσθήκη περίπτωσης ζ στις εξαιρέσεις από τα άρθρα 5-9 (πλήρωμα, χρόνοι οδήγησης, διαλείμματα και περίοδοι ανάπαυσης) του Κανονισμού 561/2006.

Ειδικότερα, στις έως τώρα εξαιρέσεις, με την ανωτέρω περίπτωση ζ, προστίθεται η περίπτωση των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές επιχειρήσεις, για μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Η απόφαση Φ450/23759/1220/2016 (Β΄1740) εξαιρέσεις ταχογράφων σε άτυπη κωδικοποίηση