Πλησιάζει το τέλος του 2017 και λήγει η παράταση για το υφιστάμενο σύστημα εξετάσεων που αφορά την ώρα διεξαγωγής. Σύμφωνα με όσα ψήφισε η κυβέρνηση οι πρακτικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων χωρίς αμοιβή για να εξοικονομηθούν περίπου 5.000.000 €.

Σε αυτήν την ρύθμιση η οποία έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αντιδρούν δικαιολογημένα όπως είναι φυσικό οι εξεταστές, έχει δοθεί δύο φορές παράταση εφαρμογής για να δοθεί «κάποια» λύση.

Οι πιθανές λύσης είναι:

  • νέα αναβολή
  • εφαρμογή της διάταξης χωρίς λύση του οικονομικού θέματος, οπότε θα οδηγηθούμε σε κοινητοποιείσεις από την πλευρά των εξεταστών
  • εφαρμογή της διάταξης με λύση του οικονομικού θέματος, οπότε πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση των λειτουργιών των υπηρεσιών
  • δημιουργία σώματος εξεταστών (δεν μοιάζει πιθανό χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία)

Σε πολλές περιφερειακές ενότητες υπάρχει είδη πρόβλημα με τον προγραμματισμό των πρακτικών εξετάσεων, με την πληρότητα των επιτροπών να φτάνει σε όρια αγανάκτησης.

Οι λόγοι που υπάρχει πληθώρα υποψηφίων λέτε να είναι ότι ξαφνικά βγάζουν περισσότεροι δίπλωμα; ή δεν υπάρχουν εξεταστές; ή δεν γίνεται σωστά ο προγραμματισμός; ή υπάρχουν αρκετοί κομμένοι που επανεξετάζονται; η η εκπαίδευση είναι βραχύβια με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι υποψήφιοι.

Η χορήγηση του διπλώματος δεν είναι μία δουλειά, ένα επάγγελμα, είναι η καλλιέργεια μίας κουλτούρας, η διαμόρφωση συμπεριφοράς και η βάση για ασφαλή κυκλοφορία.

Έχουμε υποχρέωση όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία χορήγησης διπλώματος να βλέπουν την συμμετοχή τους ως λειτούργημα. Πρέπει να φερθούμε, στα νέα παιδιά που βγάζουν δίπλωμα σαν να είναι δικά μας παιδιά και έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε μία καλύτερη κοινωνία για αυτά.

Όσο για το πρόβλημα που ανέφερα παραπάνω είναι σίγουρο ότι θα ζήσουμε ακόμη μία σαπουνόπερα.

Το 50 % της λύσης ενός προβλήματος είναι η αποδοχή του και το άλλο 50 % λύνεστε με μελέτη, οργάνωση, μεθοδολογία και πρόληψη. Αν είναι δυνατόν να μη μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των πρακτικών εξετάσεων το 2017.