Κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών νομοσχέδιο 84 σελίδων και 94 άρθρων με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αφορούν τα επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), τροποποιήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέματα σχολών ΠΕΙ, θέματα σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ, και άλλα πολλά.

Από το άρθρο 1 έως το άρθρο 21 ρυθμίζει θέματα των επιβατικών δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και αντικαθιστά τον κανονισμό λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Από το άρθρο 22 έως το άρθρο 31 τροποποιεί πολλές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. με την εισαγωγή νέων πινακίδων (κάθετη σήμανση) στο άρθρο 22, νέων διαγραμμίσεων (οριζόντια σήμανση) άρθρο 23, νέων φωτεινών σηματοδοτήσεων (φανάρια) στο άρθρο 24.

Στο άρθρο 26 προβλέπετε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών να υπάρχουν κυρώσεις και στους παραβάτες ποδηλάτες.

Στο άρθρο 27 κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και εξουσιοδοτεί των Υπουργό Μεταφορών να να θεσπίσει πρόστιμα και κυρώσεις βασισμένα σε εισοδηματικά κριτήρια.

Στο άρθρο 28 καθορίζονται νέα πρόστιμα και κυρώσεις για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Στο άρθρο 29, αλλάζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο από 130 σε 150 χλμ/ώρα (για πιο λόγο και μακάρι να μην αλλάξει) και το κατώτατο όριο από 50 σε 70 χλμ/ώρα.

Στο άρθρο 30 απαγορεύει τις τετράκυκλες μοτοσικλέτες (γουρούνες) να κυκλοφορούν σε άσφαλτο και προβλέπει πιθανή ειδική εκπαίδευση για τους οδηγούς αυτών των κατηγοριών.

Από το άρθρο 31 έως 44 ρυθμίζει θέματα λεωφορείων ΚΤΕΛ. ΟΑΣΘ.

Δίνουμε έμφαση στο άρθρο 36 που λέει:

«δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη από της ενάρξεως ισχύος του ν. 4336/15. Το όριο επιτρέπεται να παραταθεί μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55) έτους μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, εφόσον προηγηθούν οι ιατρικές εξετάσεις, που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η ίδια διαδικασία επιτρέπεται να ακολουθείται για μία ακόμη φορά μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους οπότε και παρατείνεται το όριο μέχρι το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος.».

Δηλαδή για να συνεχίζει να οδηγεί ο επαγγελματίας οδηγός θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις

Γιατί άραγε πιστεύετε ότι η οδική ασφάλεια έχει σχέση με αντανακλαστικά του οδηγού και την ικανότητα οδήγησης μήπως δεν το αντιλαμβάνεστε σωστά.

Από το άρθρο 45 έως 62 ρυθμίζει θέματα επιβατικών αυτοκινήτων, εισαγωγές αυτοκινήτων θέματα ΣΑΜΕ και ελέγχων οχημάτων ADR.

Με το άρθρο 63 καθορίζονται ποινές για τους διευθυντές σπουδών των σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Με το άρθρο 64 ρυθμίζονται θέματα ΠΕΙ με νέες εξαιρέσεις και καθορισμό ποινών για τους διευθυντές σπουδών των σχολών ΠΕΙ.

Με το άρθρο 65 πραγματοποιείτε αλλαγή στην ημερομηνία ανανέωσης της άδειας οδήγησης. Για τις άδειες που έχουν λήξει ως ημερομηνία ανανέωσης θα καταχωρείτε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι η ημερομηνία εξέτασης των ιατρών. Για τις άδειες που δεν έχουν λήξει και ανανεώνονται ως ημερομηνία ανανέωσης θα καταχωρείτε η ημερομηνία της προηγούμενης λήξης της άδειας οδήγησης. Παρατήρηση θα πρέπει να προστεθεί ότι η άδεια οδήγησης να μπορεί να θεωρηθεί μόνο τον τελευταίο έτος πριν την λήξη αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα και εκμεταλλεύσεις από πονηρούς.

Με το άρθρο 66 γίνετε κάτι πρωτόγνωρο

«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 75 ετών υποχρεούνται ανά πέντε έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

Μάλλον αυτός που το σκέφθηκε θα πρέπει να δει αυτό και αυτό 

Από το 67 άρθρο και μετά υπάρχον διάφορες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων.

Όλο το νομοσχέδιο:Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών