Αρκετοί πλέον επιλέγουν την μετάβαση της στο εξωτερικό και την αναζήτηση εργασίας. Πολλοί δε επιλέγουν να εργαστούν ως επαγγελματίες οδηγοί, αφού οι θέσεις στις βόρειες χώρες της Ευρώπης είναι πολλές και τα προσόντα που χρειάζονται είναι εύκολο να αποκτηθούν.

Προετοιμασία

Όποιος αποφασίσει να μεταβεί στο εξωτερικό για εργασία θα πρέπει να προετοιμαστεί και να καλύψει όλες τις περιπτώσεις που πιθανόν θα παρουσιαστούν.

Δίπλωμα

Ο επαγγελματίας οδηγός έχει να διαλέξει ανάμεσα στην οδήγηση φορτηγού ή στην οδήγηση λεωφορείου.

Για οδήγηση φορτηγού θα πρέπει να έχει δίπλωμα C κατηγορίας με ΠΕΙ (κωδικός 95) και καλό θα είναι να έχει και την κατηγορία CE για μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας σε μεταφορικές επιχειρήσεις.

Για όσους ασχοληθούν με την οδήγηση φορτηγών είναι σημαντικό είναι κάτοχοι και πιστοποιητικού ADR οδηγού. Οι κατηγορία που θα πρέπει να επιλέξει είναι τουλάχιστον η Π6 (βασική, βυτία, κλάση 1). Με το πιστοποιητικό ADR οδηγού αυξάνονται οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας αλλά και οι μισθοδοτικές απολαβές.

Πριν μεταβείτε στο εξωτερικό φροντίστε να έχετε κάνει ανανέωση το δίπλωμα και το ΠΕΙ (έχετε δικαίωμα να τα κάνετε ανανέωση όποτε επιλέξετε ανεξαρτήτου χρόνου λήξης) έτσι ώστε να έχετε αρκετά χρόνια μέχρι την λήξη τους.

Για την οδήγηση λεωφορείο θα πρέπει να έχει δίπλωμα κατηγορίας D με ΠΕΙ (κωδικός 95) και είναι μεγάλο προσόν και η κατηγορία DE.

Προσέξτε αν στο δίπλωμα σας υπάρχει καταχωρημένος ο κωδικός 114 (οδήγηση έως 50 χλμ από την έδρα του λεωφορείου) να τον απαλείψετε.

Αφού αποκτήσετε την κανονική σας διαμονή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργείτε το ερώτημα αν πρέπει να αλλαχθεί το Ελληνικό δίπλωμα σε ξένο. Αν το έντυπο του διπλώματος έχει εκδοθεί μετά την 19/1/2013 δεν υπάρχει υποχρέωση αλλαγής του διπλώματος εκτός αν το επιθυμείτε. Αν το έντυπο του διπλώματος έχει εκδοθεί πριν την 19/1/2013 τότε η ισχύς του παύει σε διάστημα 2 ετών από την ημέρα που αποκτήσατε μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεούστε να το αλλάξετε.

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Εφοδιαστείτε με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου , είναι απαραίτητη για την εργασία σας ως επαγγελματίας οδηγός στο εξωτερικό.

Συστατικές επιστολές

Είναι πιθανόν να σας ζητάνε προϋπηρεσία ως επαγγελματία οδηγό. Αυτό μπορείτε να το αποδείξετε με συστατικές επιστολές από πρώην εργοδότες σας. Να παίρνετε πάντα συστατικές επιστολές από τις επιχειρήσεις που έχετε απασχοληθεί και να αναφέρεται στοιχεία επικοινωνίας για επαλήθευση. Οι συστατικές να είναι γραμμένες και σε ξένη γλώσσα έτσι ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία με το πρόσωπο που έχει υπογράψει την συστατική επιστολή.

Γνώση οδήγηση διαλείμματα και χρόνος ανάπαυσης οδηγών.

Να γνωρίζετε καλά τον κανονισμό ΕΚ/561/2006  για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών όπως και την εφαρμογή του είτε σε αναλογικό ταχογράφο είτε σε ψηφιακό ταχογράφο αλλά και τον κανονισμό ΕΚ/165/2014 για την συσκευή ταχογράφου. Η ικανότητα της οδήγησης αφορά μόνο το 20% των προσόντων που χρειάζεται ένας επαγγελματίας οδηγός. Κατεβάστε το Εγχειρίδιο ωρών οδήγησης για την επεξήγηση του κανονισμού 561 (ο κανονισμός υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας). Κάντε Σεμινάριο ταχογράφου για την εκμάθηση του συστήματος των ταχογράφων.

Πιστοποιητικό σεμιναρίου αμυντικής οδήγησης

Αποκτήστε πιστοποιητικό σεμιναρίου αμυντικής οδήγησης και αμυντικής οδήγησης βαρέων οχημάτων. Είναι ένα προσόν που θα σας τοποθετήσει ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους.

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

Αποκτήστε γνώσεις και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για την ολοκλήρωση του προφίλ σας. Σίγουρα οι εργοδότες το εκτιμάτε περισσότερο.

Επιπλέον

Κάντε ένα βιογραφικό, βάζοντας φωτογραφία και αναδεικνύοντας τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στην συγκεκριμένη δουλειά όπως γνώσεις μηχανολογίας, συστήματα αναφορών, γνώσης φόρτωσης κατά imo – ilo, γνώσεις ελέγχων οχημάτων, γνώση της αμυντικής οδήγησης, γνώσης οικολογικής οδήγησης κλπ.

Λέτε να ενδιαφέρει κανέναν εργοδότη αν σας αρέσει η μουσική ή ο χορός;

Δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε μία δεξιότητα. Πολλές μικρές δεξιότητες μας θα μας κάνουν ένα ανεκτίμητο σύνολο, που θα μας οδηγήσει σε μία καλή θέση εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό