Θα ήταν ευτυχές για τους πολίτες αν σε κάθε τροποποίηση προεδρικών διαταγμάτων, νόμων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ, εκδιδόταν νέο ενιαίο κείμενο που θα ίσχυε. Είναι αρκετά πολύπλοκο να μπορέσεις να γνωρίζεις τι ισχύει εκτός αν είσαι συνδρομητής σε σελίδες παροχής κωδικοποιημένων νομοθεσιών που αν και το εθνικό τυπογραφείο τις παρέχει δωρεάν βρίσκουμε τρόπους να τα πουλάμε.

Με το άρθρο 23 του ν.4350/2018 προστέθηκαν δύο νέες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τρεις ρυθμιστικές πινακίδες και είκοσι επτά πληροφοριακές πινακίδες.

Πινακίδες που προστέθηκαν:

Κ-43 Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.
Κ-44 Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων.Ρ-66α Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα.Ρ-67α Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.Ρ-68α Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.Π-21α Διάβαση ποδηλάτων.Π-21β Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων.Π-21γ Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων.Π-31δ Χώρος Επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλάτων.Π-95α Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων (η φορά των βελών είναι ενδεικτική).Π-98α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά.Π-99α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-100α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.

Π-104α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-121 Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-121α Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-122 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-122α Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης.Π-123 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.Π-124 Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων.Π-125 Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.Π-130 Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων.Π-131 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.Π-132 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.Π-133 Πυροσβεστήρας.

Π-134α Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδηγούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή
κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακίδα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π – 132 ή και Π – 133 είτε
στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθετημένο κάτω από την πινακίδα.

Π-134β Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδηγούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή
κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακίδα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π – 132 ή και Π – 133 είτε
στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθετημένο κάτω από την πινακίδα.

Π-135α Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου.

Π-135β Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου.

Π-136α Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο.

Π-136β Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο.

Π-136γ Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις των πιο κοντινών εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο.