Το Drivenews και η Thessdrive σας προσφέρουν άτυπη κωδικοποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έως και της 30/3/2018 που τροποποιήθηκε με τον ν.4530/2018, σε μορφή pdf για κατέβασμα.

Με την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που εκκρεμούν από τον ν.4530/2018 θα δημοσιευτεί και νέα έκδοση που θα περιλαμβάνει και τις αλλαγές που θα επιφέρουν αυτές.

Κατεβάστε τον Κ.Ο.Κ.