ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Α΄τρίμηνο 2018

0
42

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των Μεταφορών για το Α’ τρίμηνο του 2018. Αναλυτικότερα:

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 4,8%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι μείωσης 13,2%που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 2, Γράφημα 3).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 13,2%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 2, Γράφημα 4).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 25,4%, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 3, Γράφημα 5).

Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών ( 1ο Τρίμηνο 2018 )