Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πινακίδες ΔΟΚ για τις μετακινήσεις τους και για την συμμετοχή τους σε αγώνες οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η εγκύκλιος