Χρήση πινακίδων τύπου ∆Ο.Κ. σε εκδηλώσεις οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

0
176

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πινακίδες ΔΟΚ για τις μετακινήσεις τους και για την συμμετοχή τους σε αγώνες οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η εγκύκλιος