Με την τροπολογία  1689/78 11.7.2018 που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών στο νομοσχέδιο “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, τροποποιεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δίνει παράταση της εφαρμογής της παραγράφου 7 α του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ. και δίνει παράταση έως της 31/10/2018.

Παράλληλα δίνει το δικαίωμα στους Δήμους με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων να καθορίζουν τον ανώτατο αριθμό οχημάτων που θα κυκλοφορούν.

Η τροπολογία