Με την Αριθμ. οικ Α 35509/1736 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2479/10-07-2018 Η κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και ο καθορισμός των πειθαρχικών ποινών.

Κάθε παράβαση, με πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Πειθαρχικό παράπτωμα επίσης, αποτελεί και κάθε καταλογιστέα παράβαση του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού.

Τα είδη των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 είναι τα εξής:
α. επίπληξη,
β. διοικητικό πρόστιμο,
γ. αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού
του Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. χαμηλής αξιολόγησης,
β. μεσαίας αξιολόγησης,
γ. υψηλής αξιολόγησης

Αναλυτικά δείτε την απόφαση