Παράταση ισχύος ∆.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών και οδηγών, λόγω αποχής των υπαλλήλων από το έργο των εξετάσεων.

Με εγκύκλιο του στις 22/8/2018 το Υπουργείο Μεταφορών δίνει την δυνατότητα στις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών των περιφερειακών ενοτήτων, να εξετάσουν κατά περίπτωση, παράταση ισχύος των ∆ΕΕ που έληξαν, των υποψηφίων που είχαν προγραµµατιστεί και οι εξετάσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν και των υποψηφίων που είχαν αιτηθεί και δεν προγραµµατίστηκαν λόγω της προαναφερόµενης αποχής. Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ανωτέρω ∆.Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30/9/2018.

Η εγκύκλιος