ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Β ΄ τρίμηνο 2018

0
42

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των Μεταφορών για το Β’ τρίμηνο του 2018. Αναλυτικότερα:

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 1,9%, έναντι αύξησης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,4% έναντι μείωσης 10,9%που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 4,6%, έναντι αύξησης 16,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 2, Γράφημα 3).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 11,3%, έναντι αύξησης 10,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 2, Γράφημα 4).

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 16,6%, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016 (Πίνακας 3, Γράφημα 5).

Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών ( 2ο Τρίμηνο 2018 )